Карась - цена:80 AL умения:1

Ёрш - цена: 80 AL умения:5

Пузатик - цена: 220 AL умения:15

Плотва - цена: 280 AL умения:25

Треска - цена: 380 AL умения:35

Лосось - цена: 400 AL умения:45

Броневичок - цена: 420 AL умения:55

Семга - цена: 450 AL умения:66

Угорь - цена: 500 AL умения:88

Красноперка - цена: 620 AL умения:99

Щука - цена: 700 AL умения:155

Линь - цена: 850 AL умения:250

Сом - цена: 900 AL умения:288

Судак - цена: 1000 AL умения:350